ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στα Αγγλικά Πάρης Κίτσης διδάσκουμε την αγγλική γλώσσα πάνω από 40 χρόνια. Η προτίμηση του κόσμου σε μας όλα αυτά τα χρόνια μόνο τυχαία δεν είναι! Από το 1976 διδάσκουμε αγγλικά με τέτοιο τρόπο, (περισσότερα…)

ΓΝΩΣΗ

Στα Αγγλικά Πάρης Κίτσης έχουμε ένα στόχο: να βοηθήσουμε τα παιδιά να ετοιμαστούν σωστά για το μέλλον και να μπουν δυναμικά στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποκτήσουν σωστά εφόδια. (περισσότερα…)

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στα Αγγλικά Πάρης Κίτσης σεβόμενοι την διαφορετικότητα του κάθε μαθητή δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες του καθενός. (περισσότερα…)

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

  • Η προσωπική μας σχέση με γονείς και μαθητές
  • Η άριστη σχέση ποιότητας-τιμής
  • Οι μακροχρόνιες συνεργασίες και οι εβδομαδιαίες (περισσότερα…)

Student Testimonials

Our Team

Join Our Team

Νικόλαος Κίτσης

Έλενα Κίτση

Πάρης Κίτσης