Πάρης Κίτσης

και ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ, Ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησαν όλα.