ΓΝΩΣΗ

Στα Αγγλικά Πάρης Κίτσης έχουμε ένα στόχο: να βοηθήσουμε τα παιδιά να ετοιμαστούν σωστά για το μέλλον και να μπουν δυναμικά στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό πρέπει να αποκτήσουν σωστά εφόδια. Η εκμάθηση της ξένης γλώσσας είναι ένα από αυτά τα εφόδια.Πρωταρχικός σκοπός μας είναι, να αγαπήσουν τα παιδιά τη γλώσσα, να την αφομοιώσουν με τον ευκολότερο τρόπο και να εξοικειωθούν γρηγορότερα στο προφορικό και γραπτό λόγο. Ξέρουμε το πως.

Eμείς προσωπικά ετοιμάζουμε όλα εκείνα που οι μαθητές θα χρειάζονταν αμέτρητες ώρες και μέρες κοπιαστικής δουλειάς για να τα ετοιμάσουν οι ίδιοι, και προσφέρουμε στους μαθητές μας μια 35χρονη συστηματική δουλειά, τεχνολογικής οργάνωσης, πείρας και συγγραφικής εργασίας.