ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Στα Αγγλικά Πάρης Κίτσης διδάσκουμε την αγγλική γλώσσα πάνω από 40 χρόνια. Η προτίμηση του κόσμου σε μας όλα αυτά τα χρόνια μόνο τυχαία δεν είναι! Από το 1976 διδάσκουμε αγγλικά με τέτοιο τρόπο, ώστε ο μαθητής να μαθαίνει εύκολα, γρήγορα και για πάντα. Η φιλοσοφία μας δε μας επιτρέπει να εφαρμόζουμε τακτικές απλής αποστήθισης κανόνων γραμματικής και λεξιλογίου και μηχανική επανάληψη πτυχιακών ασκήσεων. Στόχος μας είναι πρωτίστως να κάνουμε τον κάθε μαθητή να αγαπήσει εμάς, να αγαπήσει το χώρο, και στη συνέχεια να πάρει το πτυχίο που τον ενδιαφέρει, και παράλληλα να αγαπήσει και να μπορεί να χρησιμοποιεί τη ξένη γλώσσα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη άνεση.

Ένας μαθητής, που προετοιμάζεται στα Αγγλικά Πάρης Κίτσης, μπορεί να είναι σίγουρος για την επιτυχία του στις εξετάσεις –με ελάχιστες ώρες διδασκαλίας, 5 με 6 ώρες εβδομαδιαία, ακόμα και για το Proficiency, χωρίς έξτρα μαθήματα τις μέρες των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οι διακοπές ανήκουν στα παιδιά.