ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Στα Αγγλικά Πάρης Κίτσης σεβόμενοι την διαφορετικότητα του κάθε μαθητή δημιουργήσαμε ένα πρόγραμμα διδασκαλίας το οποίο καλύπτει τις μαθησιακές ανάγκες του καθενός. Η διδακτική προσέγγιση που υιοθετήσαμε λειτουργεί παράλληλα με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα όπως οι διαδραστικοί πίνακες (interactive boards), οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (laptops), DVD, CD σε όλες τις αίθουσες. Με τον συνδυασμό ήχου, εικόνας και πράξης βοηθάμε τους μαθητές μας ακόμα και από τις πιο μικρές τάξεις να κατανοούν και να μιλούν την ξένη γλώσσα.

Από την ίδρυσή του το σχολείο μας αξιοποιεί δημιουργικά και με σοβαρότητα κάθε νέα τεχνολογία. Για εμάς, αυτό δεν αποτελεί ζήτημα διαφήμισης, αλλά ουσίας. Είμαστε από τα πρώτα Κέντρα Γλωσσών στην Ελλάδα, που εντάξαμε τη διαδραστική προβολή του μαθήματος σε πίνακα, ένα σημαντικό εργαλείο, στην καθημερινή ζωή του σχολείου μας, χρησιμοποιώντας αυτή τη νέα τεχνολογία σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις αίθουσες. O σχεδιασμός των μαθημάτων είναι βασισμένος στη χρήση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, ο οποίος αξιοποιείται τόσο από τους καθηγητές μας όσο και από τους σπουδαστές. Χρησιμοποιούμε Video και DVD για να παρακολουθούμε ταινίες και ξένες σειρές βοηθώντας τους μαθητές να συνηθίσουν το άκουσμα της ξένης γλώσσας και των διαφόρων ειδών ομιλίας, βελτιώνοντας έτσι την επικοινωνιακή τους δυνατότητα. Τα Multimedia και το Computer Lab συμβάλλουν σημαντικά στην οπτικοποίηση και το ζωντάνεμα του μαθήματος. Οι μαθητές βλέπουν τις ιστορίες που διαβάζουν στα κείμενά τους να ζωντανεύουν μπροστά τους, τους δίνεται η δυνατότητα να επηρεάσουν την εξέλιξή τους, ενώ με τη χρήση του διαδικτύου κάνουν χρήση της ξένης γλώσσας για να βρουν πληροφορίες που χρειάζονται για το μάθημα βελτιώνοντας έτσι τις δεξιότητές τους χωρίς ουσιαστικά να το καταλαβαίνουν.

Αποκορύφωμα της ζωντανής διδασκαλίας και της χρήσης της τεχνολογίας στο μάθημά μας είναι ο Smart Board ή αλλιώς ο Διαδραστικός Πίνακας. Σε μια εποχή που το κάθε παιδί μεγαλώνει με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ξέρει να χειρίζεται ηλεκτρονικές συσκευές από τη στιγμή που αρχίζει να περπατάει και τα κάθε λογής ηλεκτρονικά gadget είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής του ζωής, είναι τουλάχιστον αναχρονιστική η χρήση του μαυροπίνακα στο μάθημα. Ο διαδραστικός πίνακας είναι ένα εργαλείο που βοηθά τον καθηγητή στην πραγματοποίηση ενός αμεσότερου και αποτελεσματικότερου μαθήματος. Τα αποτελέσματα αξιολογούνται στιγμιαία. Όσον αφορά στο μαθητή του δίνεται η δυνατότητα να επέμβει σε όλες τις ασκήσεις και να εντοπίσει νέους τρόπους λύσης ή λάθη απροσεξίας εγκαίρως. Με το Smart Board οι ασκήσεις μοιάζουν με ηλεκτρονικά παιχνίδια που προσπαθεί ο κάθε μαθητής να τερματίσει, με βραβείο τη γνώση!